Tin hoạt động của Bệnh viện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG

 •   01/02/2024 10:13:31 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại bệnh viện đa khoa Đô Lương nhu sau:
QUYẾT ĐịNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG

QUYẾT ĐịNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG

 •   19/01/2024 05:14:33 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương.
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2023

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2023

 •   28/12/2023 02:11:02 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/12/2023 Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2023 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023

 •   28/12/2023 02:03:27 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/12/2023 đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024. Với sự chỉ đạo của Đ/c Lê Đức Hải - Bí thư Đảng bộ bệnh viện và cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2023

 •   06/12/2023 09:01:36 PM
 •   Đã xem: 6606
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương xin thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2023 như sau:
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023-2024

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023-2024

 •   27/10/2023 10:12:02 AM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương ban hành mục tiêu chất lượng năm 2023-2024 như sau:
YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ

YÊU CẦU BÁO GIÁ HOA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ

 •   27/10/2023 10:08:43 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư y tế.
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SÀNG LỌC TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SÀNG LỌC TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG

 •   24/10/2023 02:54:53 AM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương xin thông báo chường trình khám sọc tim bẩm sinh tại bệnh viện đa khoa Đô Lương.
Thông báo yêu cầu báo giá linh kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

Thông báo yêu cầu báo giá linh kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

 •   13/10/2023 05:28:37 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo yêu cầu báo giá linh kiện, vât tư thay thế sử sụng cho trang thiết bị y tế.
BÀI VIẾT TRUYỀN THÔNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

BÀI VIẾT TRUYỀN THÔNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 •   02/10/2023 10:36:11 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-KSNK ngày 17/01/2023 về tập huấn chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023, bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương đa tổ chức lớp tập huấn, cập nhật kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn cho mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn.
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 •   18/09/2023 04:04:06 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo yêu cầu báo giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế.
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 •   18/09/2023 04:00:13 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo yêu cầu báo giá kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.
YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ

 •   28/08/2023 04:14:42 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo về việc yêu cầu báo giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế.
Thông báo yêu cầu báo giá vị thuốc y học cổ truyền

Thông báo yêu cầu báo giá vị thuốc y học cổ truyền

 •   22/08/2023 08:27:35 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo mời chào báo giá vị thuốc y học cổ truyền .
YÊU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

YÊU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 •   19/08/2023 06:27:37 AM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông bá yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ

 •   14/08/2023 06:11:59 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa Đô Lương thông báo mời báo giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế.
THÔNG BÁO TƯ MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO TƯ MỜI CHÀO GIÁ

 •   10/08/2023 05:38:26 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Về việc mua sắm dịch vụ thu gom, xử lý, vận chuyển chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện đa khoa Đô Lương năm 2024.
HÀNH TRÌNH TRI ÂN HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN

HÀNH TRÌNH TRI ÂN HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN

 •   26/07/2023 09:23:22 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương tổ chức hành trình tri ân "Đô Lương -Quảng Trị"
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2023

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2023

 •   26/07/2023 09:13:06 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/07/2023 Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay3,109
 • Tháng hiện tại3,945
 • Tổng lượt truy cập7,861,809
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây